Харагдац Ангилал

Спорт

Хөлбөмбөгийн ДАШТ өвөл болно

Тухайн жилийнхээ 6-7 дугаар сард зохион байгуулагддаг уламжлалтай Хөлбөмбөгийн ДАШТ харин 2022 онд Катарт болохдоо өвлийн улиралд шилжихээр болжээ.…
twttr.widgets.createTimeline( { sourceType: "list", ownerScreenName: "TwitterDev", slug: "national-parks" }, document.getElementById("container") );