Харагдац Ангилал

Нийгэм

Цахимаар 38740 хүүхэд бүртгүүлжээ

Энэ хичээлийн жилд төрийн өмчийн цэцэрлэгт шинээр  элсэх бүх хүүхдийн бүртгэл, элсэлтийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахаас гадна өмнө…
twttr.widgets.createTimeline( { sourceType: "list", ownerScreenName: "TwitterDev", slug: "national-parks" }, document.getElementById("container") );